AC-DC Buck
Reference     DesignPart No.Vin(Vac)Iq(mA)Freq_MaxVout AccuracyHV StartupVDD     UVLO(V)VDD     OVP(V)OCP/OLPOTPPackage
5V/150mAOB2222EC90~2641.540KHz±5%/11.5/3.715YesYesSOP8
5V/250mAOB2222MC90~2641.540KHz±5%/11.5/3.715YesYesSOP8
5V/300mAOB2222LMC90~2641.540KHz±5%/11.5/3.715YesYesSOP8
12V/350mAOB2225NC90~264140KHz±5%/13.5/7.216YesYesSOP8
12V/400mAOB2225Nx90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesSOP8
12V/500mAOB2225RC90~264140KHz±5%/13.5/7.216YesYesSOP8
12V/550mAOB2225Rx90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesSOP8
12V/400mAOB2235NC90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesSOP8
12V/450mAOB2235NA90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP8
12V/450mAOB2235NAS90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP7
12V/600mAOB2235RA90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP8
12V/600mAOB2235RAS90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP7
18V/350mAOB2228GNC90~264140KHz±5%/14.8/7.521YesYesSOP8
18V/450mAOB2228GRC90~264140KHz±5%/14.8/7.521YesYesSOP8
18V/400mAOB2228PRC90~264140KHz±5%Yes13.5/722.8YesYesSOP8
18V/300mAOB2238NA90~264140KHz±5%Yes13.5/722.8YesYesDIP8
18V/450mAOB2238RA90~264140KHz±5%Yes13.5/722.8YesYesDIP8
AC-DC Flyback
Reference   DesignPart No.Vin(Vac)Vout(V)Iq(mA)Freq_MaxVout AccuracyHV StartupVDD   UVLO(V)VDD   OVP(V)OCP/OLPOTPPackage
19.7V/600mA/12WOB2229PC90~26419.7V150KHz±5%/12/7.222.3YesYesSOP8
18WOB2230TA90~264Adj0.6572KHz±5%/16.5/8.327YesYesDIP8
30WOB2230UA90~264Adj0.6572KHz±5%/16.5/8.327YesYesDIP8
7WOB276NAS90~264Adj0.4132KHz±5%Yes9/6.9/YesYesDIP7
4WOB364MAS90~264Adj0.24132KHz±5%Yes7.9/6.6/YesYesDIP7
205WOB3840M90~264ADJ2.550KHz±5%/16.9/8.528YesYesSOT23-6